B?Z K?M?Z

ELBE Dijital Dönü?üm Dan??manl???, geli?en teknoloji ile, üretimde ve ticarette ortaya ç?kan f?rsatlara firmalar?m?z? haz?rlamak için kuruldu. Yeni sanayi devriminin arefesinde i? modellerinin ça?a ayak uydurabilmesi temek hedefimiz

DAHA FAZLASI

H?ZMETLER?M?Z

Dijital Dönü?üm ile geli?en yeni i? modellerine sizi haz?rl?yoruz. Dijital dönü?üm dan??manl??? hizmetimizle, rekabetin, ?irketleri her geçen gün daha verimli olmaya yöneltti?i günümüz ticaret dünyas?nda üretimden lojisti?e, sat??tan rekabet analizine farkl? noktalarda yan?n?zday?z

DAHA FAZLASI

REFERANSLARIMIZ

ELBE Dijital Dönü?üm Dan??manl?k taraf?ndan sat?? ve e?itim faaliyetleri üstlenilmi? olan Follow Fashion, tekstil markalar?m?z?n ve kendi koleksiyonlar?n? haz?rlayan konfeksiyon firmalar?m?z için yepyeni bir deneyim sunuyor

ÇOK YAKINDA

D?J?TAL DÖNÜ?ÜM ?LE ?LG?L? SORULARINIZ MI VAR?

Bize Sorun

D?J?TAL DÖNÜ?ÜM SORUNLARINA, ÜST SEV?YE ÇÖZÜMLER

Dijital Dönü?üm Dan??manl???

Dijital Durum Analizi

Dijital ?? Süreçleri Modelleme

Yapay Zeka

Makine Ö?renmesi

Büyük Veri Sistemleri

?? Zekas?

IOT Sistem Geli?tirme

Üretim Yönetim Sistemleri

Kaynak Planlama Sistemleri

Depo Yönetim Yaz?l?mlar?

Lojistik Yönetimi Yaz?l?mlar?

BLOG YAZILARIMIZ

  • yeni normal nedir

Yeni Normal’de İşimizi Yeniden Düşünmek

Ağustos 25th, 2020|

Covid-19 halen hayat?m?z?n tam ortas?nda. Henüz hiçbir ülke tam olarak ba?ar?l? olmu? say?lm?yor. Önlemler geni?letildikçe insanlar eski normal hayatlar?na dönmeyi arzulasalar da gelecek tamamen farkl? bir normale do?ru ilerliyor. Yeni normal olarak adland?r?lmaya ba?lan?lan [...]

Load More Posts