abturgut

Home/Ahmet Burak Turgut

About Ahmet Burak Turgut

This author has not yet filled in any details.
So far Ahmet Burak Turgut has created 15 blog entries.

Yeni Normal’de İşimizi Yeniden Düşünmek

By |2020-08-25T17:25:41+03:00Ağustos 25th, 2020|Dijital Dönüşüm, covid-19|

Covid-19 halen hayat?m?z?n tam ortas?nda. Henüz hiçbir ülke tam olarak ba?ar?l? olmu? say?lm?yor. Önlemler geni?letildikçe insanlar eski normal hayatlar?na [...]

Yeni Normal’de İşimizi Yeniden Düşünmek için yorumlar kapalı

Sürdürülebilir Üretim ve Dijital Dönüşüm

By |2020-08-13T17:57:26+03:00Ağustos 11th, 2020|Dijital Dönüşüm, Follow Fashion, sürdürülebilirlik|

?nsan?n do?a üzerinde ki tahribat? ve nüfus art?? oranlar?n?n etkisi, sanayi ile dünyaya verdi?imiz zarar birçok farkl? noktada yo?un [...]

Sürdürülebilir Üretim ve Dijital Dönüşüm için yorumlar kapalı

E-Ticaret Nedir? Moda Eticaret’inin Geleceği Üzerine

By |2020-09-09T14:43:06+03:00Mart 17th, 2020|Dijital Dönüşüm, Eticaret, Follow Fashion|

Jeff Bezos, Amazon’un yüksek seviyeli markalar? ve tasar?mc? ürünlerini de sataca?? bilgisini ilk payla?t???nda kar???k tepkiler alm??t?. Konuya son [...]

E-Ticaret Nedir? Moda Eticaret’inin Geleceği Üzerine için yorumlar kapalı

Moda Şovları ve Bu Şovlara Teknoloji Şirketleri Damgası

By |2020-08-14T00:12:16+03:00Mart 3rd, 2020|Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|

Teknoloji firmalar?n?n moda ?ovlar? ve fuarlar?nda ki görünürlü?ü yeni de?il. Fakat gün geçtikçe moda ile teknolojinin bir araya geliyor [...]

Moda Şovları ve Bu Şovlara Teknoloji Şirketleri Damgası için yorumlar kapalı

Dijital Dönüşümü Yönetmek ve Liderlik Etmek

By |2020-08-15T16:27:31+03:00Şubat 27th, 2020|Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|

?nternet de yada bir çok farkl? bilgi kayna??nda dijital dönü?üm konusu ile ilgili bilgi arad???n?zda ula?aca??n?z kaynaklar daima öncelikle [...]

Dijital Dönüşümü Yönetmek ve Liderlik Etmek için yorumlar kapalı

3 Boyutlu Vücut Tarama ile Moda Perakendesinin Geleceği

By |2020-06-19T15:44:23+03:00Şubat 4th, 2020|Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|

Herhangi bir e-ticaret sitesinde al??veri? yapmak istedi?inizde örne?in bir elektronik ürün almak istedi?inizde yapman?z gereken tek ?ey özellikleri kar??la?t?rmak, [...]

3 Boyutlu Vücut Tarama ile Moda Perakendesinin Geleceği için yorumlar kapalı

Moda Veri Analizi, Yaratıcılığı Öldürüyor mu?

By |2020-06-19T15:43:12+03:00Ocak 14th, 2020|Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|

Moda endüstrisi hem perakende hem de üretim alanlar?nda yeni bir yap?lanma içerisinde. Yapay zeka, makine ö?renmesi gibi teknolojiler i? [...]

Moda Veri Analizi, Yaratıcılığı Öldürüyor mu? için yorumlar kapalı

Üretimden Satışa; Moda’da AR ve VR kullanımı

By |2020-06-19T15:38:44+03:00Aralık 24th, 2019|Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|

Moda, her geçen gün dijital dönü?üm ile yeni ve farkl? bir hal al?yor. Bu süreç içerisinde birçok soruna yeni [...]

Üretimden Satışa; Moda’da AR ve VR kullanımı için yorumlar kapalı

Dijital Dönüşüm Örnekleri – Dijitalleşerek Başaranlar: Burberry

By |2020-06-14T11:13:39+03:00Aralık 16th, 2019|Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|

Bir önceki yaz?da fast fashion’?n öncüsü olan Zara’n?n dijital dönü?üm ile nas?l ba?ard???n? konu?mu?tuk (Link). Dijitalle?me sadece fast fashion’?n [...]

Dijital Dönüşüm Örnekleri – Dijitalleşerek Başaranlar: Burberry için yorumlar kapalı

Şirketlerde Dijitalleşme Örnekleri – Dijitalleşme ile Başaranlar: ZARA

By |2021-04-04T23:26:12+03:00Aralık 10th, 2019|Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|

Tekstil sektöründen ?irketlerle yapt???m, genellikle de Follow Fashion’? konu?tu?umuz her toplant?da ZARA konusu aç?l?r. Her firma, her marka bir [...]

Şirketlerde Dijitalleşme Örnekleri – Dijitalleşme ile Başaranlar: ZARA için yorumlar kapalı