Her ne kadar Endüstri 4.0, dijitalizasyon, dijitalleşme, dijital dönüşüm gibi kavramlar altında olursa olsun, dijital dönüşüm dünyada ki her sektörü etkileyecek. Moda ve tekstil sektörü de bu değişimin dışında kalamayacaktır. Bu dijital dönüşüme üretim, tedarik zinciri, satış, tasarım, lojistik, işletmenizin hangi noktasından başlarsanız başlayın, birçok firmanın sorduğu ilk sorular; kullanılacak yazılımların hangisinin daha iyi olduğu, daha güvenilir olduğu yada daha ucuz olduğu gibi konuları kapsamaktadır. Her ne kadar bunlar sorulması gereken sorular olsa da dijital dönüşüm sürecinin ilk soruları bunlar değildir.

Dijitalleşme Stratejisi

Daha öncede belirttiğimiz gibi dijitalleşme şirketin birçok farklı noktasında kullanılabilir. Örneğin, tedarik zinciri, üretim, bakım, tasarım, pazarlama, satış, lojistik, mağaza yönetimi gibi. Tüm bu farklı alanlarda birbirinden farklı firmalar tarafından geliştirilmiş birçok dijitalleşme uygulaması bulmak mümkün. Fakat dijital dönüşüm uygulamaya çalışırken, günün sonunda içinde çıkılmaz bir bulmacayla karşılaşmamak, birbiriyle iletişim kuramayan yazılımların arasında kaybolmamak yada tek bir noktada amacınız olan bilgiyi üretememek gibi risklerden uzak durmanız gerekir. Çünkü çalışanlarınızın; aradıklarını bulabilmek için o yazılımdan bu yazılıma savruldukları, sonunda karar vermelerini sağlayacak düzgün veriye ulaşamadıkları ve işlerini bildikleri eski yoldan yapma gibi bir problemle yüzleşebilirsiniz. Bir dijitalizasyon stratejisine sahip olmak, farklı uygulamaları birleştirecek temel bir yazılıma sahip olmak, şirketinizde verimliliğinizi artıracak veri ve bilgiyi tek bir noktada üretmenizi sağlayacaktır.

Kurum Kültürü, İnsan ve Dijital Dönüşüm

Peki bir Dijital dönüşüm stratejisine sahip olmak yeterli mi? Aslında hayır. Yönetim disiplinin kurucu babası sayın Peter Drucker’ın çok ünlü bir sözüyle cevap vermek gerekirse “Kurum kültürü, stratejiyi sabah kahvaltısı niyetine yer”. Dijitalizasyona yüklü paralar harcadıktan sonra eğer çalışanlarınız hala eski alıştıkları yöntemleri ile çalışmaya devam ederlerse tüm çabalarınızın ve yatırımlarınızın boşa gitme ihtimali ortaya çıkacaktır. Şirket patronu yada lider yönetici, dijital dönüşüm sonrasında dahi çalışanlarını eski yöntemlere üzerinden performans değerlendirmesine sokuyorsa çalışanlar yeni yöntemlere direnç göstermeye devam edecektir. İşte bu nedenlerden dolayı alışkanlıkları bozacak ve şirket kültürünün yeni iş modellerine uymasını sağlayacak şekilde hareket edilmesi bir zorunluluktur.

Ülkemizin en bilinen hızlı moda markalarından birisinin Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı telefonda “Bizde de sizinkine benzer bir Yapay Zeka uygulaması var ve hiç kimse kullanmıyor, o nedenle sizin çözümünüzü de istemiyoruz” demişti. Dijital dönüşümün yanlış yönetilmesine temel teşkil eden bu basit örnek bile aslında yeterli. Yazılım yada uygulamalara para harcadıktan sonra, çalışanların bu sistemi kullanması için gerekli çalışmalar yapılmadıktan, çalışanları iş yapma kültürünün değişimi zorlanmadıktan sonra boşa harcanmış bir para olmaktan öteye geçmeyecektir. Her kurum bir kültürün temelinde yükselir ve kurum kültürü şirketin her şeyini tanımlar. Bu kültür bazen patrondan, bazen eski bir yöneticiden bazen de takımların kendisinden kaynaklanır. Şirketin nasıl çalışacağını, işleyeceğini, değer üreteceğini, müşterilerine nasıl hizmet edeceğini gösterir.

Eğer sizde dijitalizasyonun, endüstri 4.0’ın, gelecekte verimliliğe dayanan rekabet avantajı yaratmakta her şirket için bir zorunluluk olduğunu kabul ediyorsanız; şirketinizin ve çalışanlarınızın analiz etmekle işe başlayın. Örneğin; iş modelinizi, müşterilerinizi, nasıl yeni ürünler tasarladığınızı, fabrika bakımlarınızı nasıl yaptığınızı vs. analiz edin. Bu analizlerin sonrasında her bir konuda nasıl daha iyi olabiliriz sorusunu kendinize sormaya başlayın. Tasarımdan rafa kadar geçen süreyi nasıl kısaltabiliriz, yeni müşterilere nasıl ulaşabiliriz, fabrikamızda beklenmeyen arızların yarattığı gecikmeleri ve bunları yarattığı maliyeti nasıl düşürebiliriz gibi sert sorular sorun ve bu sorulara yaratıcı cevaplar üretmeye çalışın.

Temel olarak dijital dönüşüm, şirketiniz için yeni iş modelleri ve yeni iş süreçleri üretmelidir. Yeni bakış açıları, yeni ürünler ve yeni hizmetler geliştirmenizi sağlar. Tüm bu yeni modeller ve süreçleri geliştirdikten sonra artık buna uygun yazılımlar ve dijital servislerin satın alımına geçebilirsiniz.

Dijitalizasyonda başarıyı yakalamış şirketlerin tamamı, yazılıma harcadıkları paranın aynısını yada fazlasını şirket içi eğitimlere ve yeni iş süreçlerinin tanımlanmasına ve bu yeni sistemlerin şirket süreçlerine adapte edilmesine harcarlar.

Son Söz

Geleceğin şirketleri dijital hizmetleri iş modellerine uygulamış, dijitalleşen dünyada yeni iş modelleri geliştirmiş, müşterilerine yeni hizmet kanal ve servisleri açmış şirketlerden oluşacak. Fakat bu yolculuk kolay veya kısa değil. Tek bir çözüm ile tüm sorunlara cevap bulabilmek de mümkün değil. Önemli bir vizyona, sağlam adımlara ve uzun zaman alacak çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Önümüzde sanayi devriminin ilk döneminde ki gibi yeni bir süreç var. Eski çalışma yöntemlerini terk etmek istemeyen ahi teşkilatını yok eden sanayi devrimi, bugün dijital devrim ile karşı karşıya.