Yükleniyor…
Blog – Dijital Dönüşüm Nedir?2020-08-13T23:35:23+03:00
1401, 2020

Moda Veri Analizi, Yaratıcılığı Öldürüyor mu?

By |Ocak 14th, 2020|Categories: Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|Tags: , , |Moda Veri Analizi, Yaratıcılığı Öldürüyor mu? için yorumlar kapalı

Moda endüstrisi hem perakende hem de üretim alanlar?nda yeni bir yap?lanma içerisinde. Yapay zeka, makine ö?renmesi gibi teknolojiler i? süreçlerini ve de?er üretme modellerini temellerinden sars?yor. Online sat?? ve yeni lojistik süreçleri ile art?k [...]

2412, 2019

Üretimden Satışa; Moda’da AR ve VR kullanımı

By |Aralık 24th, 2019|Categories: Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|Tags: , , |Üretimden Satışa; Moda’da AR ve VR kullanımı için yorumlar kapalı

Moda, her geçen gün dijital dönü?üm ile yeni ve farkl? bir hal al?yor. Bu süreç içerisinde birçok soruna yeni dijital çözümler üretiliyor. Bu de?i?imin fark?na varan baz? firmalar ?imdiden yat?r?mlar?n? bu alana kayd?rmaya ba?lam?? [...]

1612, 2019

Dijital Dönüşüm Örnekleri – Dijitalleşerek Başaranlar: Burberry

By |Aralık 16th, 2019|Categories: Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|Tags: , , |Dijital Dönüşüm Örnekleri – Dijitalleşerek Başaranlar: Burberry için yorumlar kapalı

Bir önceki yaz?da fast fashion’?n öncüsü olan Zara’n?n dijital dönü?üm ile nas?l ba?ard???n? konu?mu?tuk (Link). Dijitalle?me sadece fast fashion’?n firmalar?n?n m? i?ine yarar, lüks tüketime yönelik firmalar dijitalle?me ile ba?aramazlar m?? Bu soruya dünyada [...]

1012, 2019

Şirketlerde Dijitalleşme Örnekleri – Dijitalleşme ile Başaranlar: ZARA

By |Aralık 10th, 2019|Categories: Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|Tags: , , |Şirketlerde Dijitalleşme Örnekleri – Dijitalleşme ile Başaranlar: ZARA için yorumlar kapalı

Tekstil sektöründen ?irketlerle yapt???m, genellikle de Follow Fashion’? konu?tu?umuz her toplant?da ZARA konusu aç?l?r. Her firma, her marka bir ?ekilde, az ya da çok ZARA’ya hayranl?k besler. Fast Fashion olarak kendini tan?mlamayan markalar dahi [...]

412, 2019

Dijital Dönüşüm Size Ne Kazandırır? Dijital Dönüşüm Faydaları Nelerdir?

By |Aralık 4th, 2019|Categories: Dijital Dönüşüm|Tags: , , |Dijital Dönüşüm Size Ne Kazandırır? Dijital Dönüşüm Faydaları Nelerdir? için yorumlar kapalı

Bir önceki yaz?da dijitalle?memek size neleri kaybettirir diye konu?mu?tuk ( https://www.elbeglobal.com/2019/11/27/dijital-devrim-turk-tekstili ). Gelin bu sefer dijital dönü?üm faydalar? nelerdir, bize ne kazand?r?r onlardan bahsedelim. Dijitalle?me farkl? seviyelerde kar??m?za ç?kabilir. O nedenle temel ayr?mlar yaparak [...]

2711, 2019

Dijital Devrim Eşiğinde, Dönüşememek Türk Tekstilini Yıkar mı?

By |Kasım 27th, 2019|Categories: Dijital Dönüşüm|Tags: , , |Dijital Devrim Eşiğinde, Dönüşememek Türk Tekstilini Yıkar mı? için yorumlar kapalı

Yakla??k olarak 1735 y?l?na tarihlenen sanayi devriminin temel olarak tekstil sektörü ile ba?lad??? söylenebilir. Bu ba?lang?çtan sadece 100 sene sonra sanayi devrimine ayak uyduramamak, Türk tekstil sektörünün ve ahilik te?kilat?n?n y?k?l???na sebep oldu. Bugün [...]

B?RL?KTE ÇALI?ALIM

Firman?z? Dijital Gelece?e Haz?rlamak ?çin Tek Bir Ekip Gibi Çal??aca??z

TEKL?F ?STE