Yeni normal, toplumda yer alan beşeri normların, ekonomik yada toplumsal alanlarda yaşanan derin krizler neticesinde, değişime uğraması ve yeni beşeri normlar olarak toplum hayatında yerini almasına denir.