WMS (DEPO YÖNETİM SİSTEMİ) İLE ÜRETİMDE VERİMLİLİK

WMS sistemleri sadece satış değil üretim süreçlerinde de verimliliğinizi arttırır. Üretim sürecinde kullanılacak hammaddeler, yarı mamüllerin veya araçların üretim hattı için planlanması, tam zamanında üretim hatlarında ihtiyaç duyulan noktaya sevk edilmesi WMS sistemleri tarafından yürütülmesi gereken süreçlerdir. Bu süreç sayesinde, modern fabrikaların en önemli konseptlerinden birisi olan tam zamanında üretim (Just in time production) sağlanmış olur. Bunun yanında, üretimde kullanılan araç ve gerecin izlenmesi, geri dönüşünün sağlanması da üretimde verimliliğe katkı sağlar.

Depoda elleçleme olarak adlandırılan, farklı ürünlerin birleştirilerek yeni bir ürün SKU yaratılması süreci de WMS sistemleri tarafından yönetilebilir. Özellikle kampanyalar için farklı ürünlerin birleştirilmesi gibi çok uygulanan süreçlerin yönetimi buna örnek olarak verilebilir.

DOĞRU DEPO YÖNETİM SİSTEMİ KARARINI BİRLİKTE VERELİM.

BİLGİ TALEP EDİN

Aşağı / Yukarı Yönlü İzlenebilirlik

Üretim hatlarında kullanılacak hammaddeler, yarı mamüller veya araç gereçlerin kullanım sonrası depoya dönmeleri gerekebilir. WMS sisteminin, planlamaya yönelik olarak bu ürünleri üretim hattına sevk sonrasında izlenebilirliği sağlaması ve geri dönüş planına uygun olarak ürünlerin depoya geri dönüşünü sağlaması gerekir. Böylece üretim hatlarına doğru yada depoya geri dönüşler tam olarak izlenir.

Yükleme Kapısı Yönetimi

Her firma ihtiyaç duymasa da özellikle, çoklu rampalara sahip depolarda bu tarz modüllerin kullanımı bir zorunluluktur. Satışa veya üretime yönelik olarak raf belirlemesi WMS tarafından yapılan ürünlerin yaklaşması gereken kapılar ve yükleme süreci de sistem tarafından belirlenerek kontrol edilir. Aynı yöntem, satış için yükleme yapılması gerektiğinde de uygulanarak kapıların kullanım verimliliği maksimize edilir.
yükleme kapısı

WMS ile Sanal Depo Yönetimi

Depo alanının sanallaştırılması, günlük operasyonların verimliliğin artırılmasında son derece önemli bir rol oynar. Depo içerisinde farklı alanlardaki ürün akışı, farklı depolama sistemlerinin kullanım şekilleri yada depo alanının topografik şeklini tam bir görsellikle sunan bu sanallaştırma altyapısı ile, stok hareketleri analiz edilir ve verimsizliğe sebep olan darboğazlar kolaylıkla belirlenebilir. Aynı zamanda bu sistemle depo yöneticileri, RF cihazları kullanan ve işe yeni başlayan elemanlarını uzaktan eğitebilir ve yönetebilir. 

DOĞRU DEPO YÖNETİM SİSTEMİ KARARINI BİRLİKTE VERELİM.

BİLGİ TALEP EDİN