Moda temelinde yaratıcılığa dayanır. Fakat sonrası ticarettir ve ticaret de başarı için analize dayalı kalitatif bilgiye ve karar verme mekanizmasına ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaç tecrübe temelli, patrona dayanan karar verme mekanizmasından bilgiye dayanan karar verme mekanizmasına dönüşümü gerektirir. (Harvard Bus. Rev. Temmuz Ağustos 2019 s.65). Moda veri ve teknolojinin sağladığı avantajları sektörün ve trendlerin analizi için kullanmalıdır.

“Yapay Zeka” ve “Makine Öğrenmesi” moda şirketlerine 3 farklı alanda yeni imkanlar sunabilir.

  1. Ürün olarak (örn: Akıllı telefonlarda yer alan yüz tanıma sistemleri)
  2. Süreç olarak (örn: Üretim hatlarında yer alan robotik sistemler)
  3. Destek olarak (örn: Rekabet analiz sistemleri)

Farklı Teknolojilerin Kullanımı

Hangi sektör olursa olsun, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi teknolojilerinin kullanılmasının temel amacı verimliliği artırmaktır. Moda ve tekstil sektöründe de tasarımdan rafa uzanan zamanı kısaltmak yada rafları doğru ürün setleri ile doldurmak Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi ile rahatlıkla yapılabilir uygulamalar olarak karşımıza çıkar.

Yapay Zeka ve Makine öğrenmesinin destek olarak kullanılmasına ise trend ve rekabet analiz platformları örnek verilebilir. Moda sektörünün temel sorunlarından birisi, bir sonraki sezonda hangi stillerin, hangi renklerin müşteriler tarafından kabul edileceğini tahmin etmektir. Bu nedenle tekstil ve moda profesyonelleri farklı tasarımları mağazalarında deneyerek müşterilerin tepkilerine göre koleksiyonlarını şekillendirme yoluna gidebiliyorlar. Yüzlerce farklı firmanın binlerce farklı ürünü test ettiği sektör şartlarında Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, moda sektörü profesyonellerine ihtiyaçları olan trend ve rekabet verisini çok büyük detaylar temelinde analiz ederek, son derece sade ve hedefe yönelik olarak verebilmektedir.

Bu noktada moda veri ve teknoloji ile yeni bir yola girmekte. Shinola CEO’su Tom Lewand’ın belirttiği gibi “Veriye dayanarak tasarım yapamazsınız, fakat veri önsezilerinizi geliştirirken size bir pusula görevi görecektir”. (https://www.voguebusiness.com/technology/data-trend-forecasting-google-tracking-tools) Gelişen teknolojinin bu kapasitesini kullanarak istediğiniz anda, istediğiniz ülkede ki, istediğiniz bir kategoride ki trendleri görebilir, tasarıma dair öngörülerinizi buna uygun olarak şekillendirebilirsiniz. Tamamen veriye dayalı bir tasarım sürecinin tüm firmaları aynı tip ürünlere doğru çok fazla kaydırabileceğini unutmadan hareket etmek ise bu sürecin temel anahtar noktalarından birisidir.

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi teknolojilerinin; üretim, tedarik zinciri ve satış planlama gibi konularda kullanımı yeni değildir ve geniş bir kullanım alanları vardır. Fakat bu teknolojilerin trendlerin ve niş alanların bulunması moda sektörü için yeni bir iş yapma şeklidir. Bu durum şirketler için bir kültür değişimini de beraberinde getirir. Kültür değişimini başka bir makalede daha detaylı yazmak için kısa bir tanımlamayla burada keselim. Endüstri 4.0 vizyonu her sektörde hızlı ve etkili bir değişim yaratırken Moda ve Tekstil sektörleri de bunun dışında kalamayacak ve bu teknolojileri içselleştirmek için harekete geçecektir.

“Veriye dayanarak tasarım yapamazsınız, fakat veri önsezilerinizi geliştirirken size bir pusula görevi görecektir”