Nesnelerin interneti nedir belki de birçok insanın soracağı ilk soru olacaktır. Nesnelerin interneti temel olarak veri toplayabilen internete bağlı cihaz ve sensörler anlamında kullanılan bir kavramdır. Uzun zamandır hayatımızda birçok sensör zaten kullanılmakta, örneğin binalarda kullanılan yangın sensörleri ya da arabalarımızda kullandığımız lastik basınç sensörleri gibi. Fakat bu sensörleri internete bağladığınız anda devamlı takip edilebilen, analiz edilebilir veriler ortaya çıkmaya başlar. Nesnelerin interneti örnekleri genişletilebilir fakat amaç analizlerin sonucu ile insan ya da makine karar verme süreçlerinin daha doğru sonuçlar üretmesini sağlayacak şekilde geliştirilmesidir. Bu sensörler birçok farklı sektör ve iş için geliştirilebilir. Örneğin tarlalarda kullanılmak için toprak nemini kontrol eden bir sensör olabileceği gibi, mağaza içi müşteri hareketlerini inceleyen hareket sensörleri de kullanılabilir.

Peki bu sensörleri internete bağlamak ve devamlı olarak gelen verileri depolamak neden önemli diye soracak olursanız. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi önemli olan analiz edilebilir veriye ulaşmak. Oluşturulan bu veriyi farklı veriler ekleyerek yapay zekâ algoritmalarının daha iyi kararlar alabilmemizi sağlayacak analizler ortaya koymasını sağlamak. Tekstil ve moda’ya daha detaylı bir şekilde girmeden önce Nesnelerin İnternetini küçük bir örnekle detaylandıralım, bunun içinde biraz önce verdiğimiz örneğe yani tarlada ki nem sensörüne geri dönelim. Bu sensör bulunduğu toprak parçasındaki nem oranını belirli aralıklarla ölçerek internet ortamına aktarıyor. Böylece çiftçi akıllı telefonunun ekranında tarlasındaki toprağının nem oranını izleyebiliyor. Şimdi bu örnek temelinde gelin farklı dijital dönüşüm seviyelerini görelim.

Seviye 1: Akıllı telefon uygulaması aynı zamanda sulama sistemine bağlı hale getirilir. Uygulama belirli bir nem seviyesinin altına düşüldüğünde çiftçiyi uyarır, çiftçi akıllı telefonunda tek bir tıklama ile sulama sistemini evinden çalıştırabilir

Seviye 2: Nem sensörüne yeni yetenekler eklenir, böylece sensör topraktaki gübre seviyesini de ölçümlemeye başlar. Böylece çiftçi sulama sistemine belirli miktarda sıvı gübrenin karıştırılarak verilmesini sağlayabilir.

Seviye 3: Tüm bu verilerin üzerine, dış veriler eklenir. Örneğin yerel hava durumu, tarlada ekili ürün için ihtiyaç duyulan optimum nem ve gübre oranları gibi. Yapay zekaya bağlı sistem, yağmur ihtimallerini de hesaba katarak sulama sistemini otomatik olarak açıp kapatmaya gübreyi otomatik eklemeye başlar.

Seviye 4: Belirli bir coğrafi bölgede ki tüm bilgiler devlet kurumları yada kooperatif bünyesinde toplanır. Bu bilgiler hasat miktarı ve kalitesi bilgileri ile birleştirilerek gelecek dönemlere yönelik olarak sulama ve gübreleme algoritmalarında değişikliklere gidilir.

Moda Perakendesinde Nesnelerin İnterneti Örnekleri

Konum Bazlı Pazarlama, bir süredir kullanılmakta olan bir teknik ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerine öncülük etmekte. Bluetooth sinyallerine bağlı olarak markalar mağazalarına giren müşterilerini tanıyabilir. Bu tanıma sonrasında CRM sistemleri ile bağlantılı bir şekilde müşterinin o günkü ziyaretine yönelik anlık ürün ve indirim önerileri oluşturulabilir ve Nesnelerin İnternetine bağlı sensörler yardımıyla bu öneriler müşterilerin cep telefonuna aktarılabilir.

 

Mağaza Planlama aynı şekilde müşterilerine mağaza içi hareketlerine odaklanan sensörler ile çalışır. Mağazaya giren müşteri sayısından, mağaza içi hareketlere, müşterilerin en çok hangi bölümde vakit geçirdiğine kadar birçok veri satış verileri ile birleştirilerek, mağazada hangi ürünlerin nerede bulunması gerektiği planlanır. Bu teknoloji tüm perakende sektörü için geçerlidir, fakat moda gibi değişken ve fiziki mağazanın hala çok önemli olduğu bir sektörde çok daha büyük öneme sahiptir.

Üretimde Nesnelerin İnterneti Örnekleri

Fabrika Taşıma Takibi: Giyim üretimi birçok farklı aşamadan oluşan bir üretim çeşididir. Fakat diğer endüstriyel üretim tekniklerinin aksine hareket halinde ki üretim hatları bulunmaz. Bu nedenle tekstil fabrikalarında yarı mamuller ve hammaddeler tekerlekli sepetler aracılığıyla bir noktadan diğerine taşınır. Üretim adetleri yükselmeye başladığında, üzerlerinde kağıtlar ile bir yerden bir yere taşınan bu araçların doğru yere ulaşmama, unutulma yada karışmaları gibi sorunlarla baş edilmek zorunda kalınır. Oysa Nesnelerin İnternetine dayalı sensörler taşıyan araçlar devamlı olarak sistem tarafından takip edilir. Doğru istasyona gidip gitmedikleri yada boşaltılmadıkları sistem tarafından izlenir. Böylece üretim, ulaşmayan veya unutulan araçlar nedeniyle durmaz

Bakım süreçleri de Nesnelerin İnternetinin uygulanabileceği önemli bir alandır. Hiç şu sorunu yaşadınız mı; en yoğun dönemde ürünleri yetiştirmeye çalışırken bir anda önemli makinelerinizden bazılarının arızalandığını görmeye başlarsınız. Ürünlerin yetişmemesi tehlikesiyle arızaları gidermeye tamirat ekipleri çağırmaya çalışırsınız. Aslında sorun sadece bakım süreçlerinin doğru yönetilmesiyle çözülebilir. Özel sensörler ile cihazlar devamlı kontrol altında tutulur. Bakım süreçleri bu sensörlerden gelen veriyi analiz eden yapay zekâ sistemleri tarafından ayarlanır. Bakım süreçlerinin bu şekilde yönetilmesi durumlarında bakım maliyetlerinin %25, arızalı cihazlar nedeniyle üretim kayıplarında %80’e kadar düşüşe ulaşılabilir.

Son Söz

Kaçınılmaz bir süreç olan dijital devrimde, Nesnelerin İnterneti dijitalizasyon stratejisinin parçalarından birisidir. Burada anlatılanlar halen pazarda bulabileceğiniz ve gelişmekte olan sistemlerdir. Burada yer alan cihazlar veriyi toplayan özel geliştirilmiş cihazlardır ve bu cihazlar topladıkları verileri diğer mantıksal karar verme uygulamalarına aktarırlar. Dijital dönüşümün ilk ve temel amacı olan yeni iş modelleri ve süreçlerinin oluşturulmasını sağlamaktır. Nesnelerin İnternetine bağlı cihazlar tek başlarına devrim sağlayamazlar fakat teknik veri toplama kapasiteleriyle yapay zeka uygulamalarının ihtiyaç duyacağı devamlı bilgi akışını sağlar ve bu sayede yeni süreçler ile şirket verimliliğinin artmasının temel aktörlerinden birisi haline gelirler.